^Back To Top
  
  
  

O Przedszkolu

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej istnieje od 1958 roku.
Mieści się w wolnostojącym i parterowym budynku. 
Początkowo była to placówka jednooddziałowa, natomiast od roku 1973 po dzień dzisiejszy, funkcjonują w niej dwa oddziały. 
Znajdują się one w przestronnych salach, wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz kąciki zabaw, w których dzieci podczas wspólnej zabawy integrują się, rozwijają swoje zainteresowania i wyobraźnię.


Oddział I przeznaczony jest dla dzieci 3, 4 ,5 – letnich i funkcjonuje w godzinach od 7 do 16. 
Oddział II, do którego uczęszczają 5 i 6 – latki, pracuje systemem 7 – godzinnym od 7.30 do 14.30. 
Wszystkim dzieciom przedszkole zapewnia w ciągu dnia 2 posiłki. Ponadto w budynku przedszkola znajdują się: jadalnia, szatnia, łazienka,kuchnia z zapleczem gospodarczym oraz kancelaria dyrektora. 


Placówka prowadzona jest przez Gminę Brzesko, a nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura Tarnów.

Szczegółową organizację i działalność placówki określa Statut Przedszkola.

Od roku 2008 placówką kieruje mgr Katarzyna Zaleśna.

Dużym atrybutem przedszkola jest jego położenie w centrum miejscowości, w bliskim sąsiedztwie szkoły podstawowej. 
Najbliższą okolicę stanowią domy jednorodzinne, dzięki czemu jest tutaj spokojnie i bezpiecznie, a niewielka odległość od lasu umożliwia dzieciom odbywanie częstych spacerów. 
Usytuowanie budynku przedszkola pozwala również wychowankom na bliski kontakt z przyrodą i środowiskiem naturalnym.

Placówkę otacza przestronny ogród z placem zabaw dla dzieci. Uroku dodają mu zadbane rabaty kwiatowe oraz krzewy i drzewa. Większość z nich została posadzona przez samych przedszkolaków wiosną 2008 roku, w ramach akcji „Rośniemy razem z drzewem”, a także w 2013 dosadzone zostaly krzewy i kwiaty ufundowane przez rodziców.

W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu zatrudnionych jest 8 osób, w tym 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Personel placówki czuwa nad poprawną realizacją zadań, wynikających z jej opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego charakteru. 
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych z religii oraz języka angielskiego.
Ponadto organizowane są dla nich wycieczki oraz spotkania z aktorami z krakowskiego teatru „Skrzat”. 
W placówce organizowane są również liczne imprezy okolicznościowe, jak np.: Powitanie Jesieni, spotkanie z Mikołajem, Wigilia Przedszkolna, Dzień Seniora, Rodziny i Pluszowego Misia, zabawa andrzejkowa i karnawałowa.

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej stwarza swoim wychowankom możliwość wszechstronnego rozwoju, poznania swoich pasji i zainteresowań, zawiązania pierwszych przyjaźni. Uczy współdziałania w grupie, radzenia sobie z niepowodzeniami oraz dąży do wyrównywania szans edukacyjnych. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych w przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe: j. angielski i religia.

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.