^Back To Top
  
  
  

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Realizowane programy

 

 

 

olbinica

 

 

 

 

wole wode1

 

2013-10-24 dkk

7.00 – 7.30

Schodzenie się dzieci w sali gr. II . Zabawy dowolne, manipulacyjne, konstrukcyjne, gry i zabawy dydaktyczne. Rozmowy z dziećmi według ich zainteresowań.

7.30 – 8.00

Praca z dziećmi zdolnymi i z dziećmi z potrzebami edukacyjnymi, pozostałe - zabawy dowolne.

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8.30 – 9.00

Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożyciem posiłków.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.30– 10.30

Sytuacje edukacyjne realizowane według wybranego programy z wykorzystaniem form i metod / 5 latki – dwa zajęcia, 3-4 latki – jedno zajęcie, w drugim uczestniczą dzieci zainteresowane.

10.30 – 11.30

Pobyt na świeżym powietrzu: inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą poprzez obserwowanie i odkrywanie.

11.30 – 12.00

Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higieniczno – sanitarnych.

12.00 – 12.30

Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

12.30 – 14.00

Relaksacja: drzemka poobiednia, słuchanie bajek czytanych lub z płyty, muzykoterapia. Gry i zabawy dydaktyczne.

14.00 – 14.30

Podwieczorek.

14.30 – 16.00

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Prace porządkowe w Sali, rozchodzenie się dzieci.

Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.