^Back To Top
  
  
  

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Realizowane programy

 

 

 

olbinica

 

 

 

 

wole wode1

 

2013-10-24 dkk

7.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne, manipulacyjne, konstrukcyjne z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Rozmowy z dziećmi według ich zainteresowań.

8.00 – 8.30

Indywidualna praca kompensacyjno – korekcyjna z dziećmi z potrzebami edukacyjnymi. Zabawy dowolne.

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

8.30 – 9.30

Śniadanie. Kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożyciem posiłków.

9.30– 10.30

Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy, myślenia i doskonalenia sprawności umysłowej. Stwarzanie warunków do podejmowania przez dzieci zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych, plastycznych. Rozwijanie aktywności twórczej poprzez kontakt z muzyką, sztuką i literaturą.

10.30 – 12.00

Pobyt na świeżym powietrzu: inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą poprzez obserwowanie i odkrywanie.

12.00 – 12.30

Przygotowanie do obiadu. Wyrabianie nawyków higieniczno – sanitarnych.

12.30 – 13.00

Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

13.00 – 14.00

Relaksacja: słuchanie bajek czytanych lub z płyty, muzykoterapia. Zapewnianie dzieciom różnych form relaksu. Gry i zabawy dydaktyczne.

14.00 – 14.30

Podwieczorek.

14.30 – 15.00

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Prace porządkowe w Sali, rozchodzenie się dzieci.

Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.