^Back To Top
  
  
  

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp Deklaracji

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony przedszkola http://www.przedszkoleps.pl

Dane teleadresowe jednostki:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W PORĘBIE SPYTKOWSKIEJ

ul. Kasztelana Spytka 100
32-800 Brzesko
tel. 14 686-60-40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2013-04-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Podmiot zobowiązuje się w najbliższym czasie dostosować stronę internetowa do wymogów ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2023-03-16

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Zaleśna 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 146866040

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej istnieje od 1958 roku. Mieści się w wolnostojącym, parterowym budynku. Budynek i wnętrza nie są dostosowane dla osób sprawnych inaczej.

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.