^Back To Top
  
  
  

Dyżur wakacyjny

Dyżur Wakacyjny 2023r. - kliknij w link

 

Dyżur wakacyjny

Informacja dla Rodziców o funkcjonowaniu Publicznych Przedszkoli Gminy Brzesko  

w okresie wakacyjnym od 3 lipca 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r. 

sporządzona na podstawie § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019., poz.502)

Okres wakacyjnej pracy przedszkola nie jest okresem adaptacji dla nowoprzyjętych dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola od września 2023r. 

Co robi Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do przedszkola

w okresie od 3 lipca 2023 r. do 29 sierpnia 2023 r. 

 1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola  wg. harmonogramu ustalonego przez Organ Prowadzący do 30 kwietnia 2023 r. 
 2. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.
 3. W okresie od 15 maja do 31 maja 2023 r. przyjmowane będą zapisy dzieci z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji i podpisanie porozumienia.   

 Organizacja pracy w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole pracuje w godzinach zatwierdzonych w Arkuszu organizacji Przedszkola na dany rok szkolny. 
 2. Grupa przedszkolna liczy do 25 dzieci. 
 3. Organizujący pracę Przedszkola w okresie wakacyjnym zastrzega możliwość zmian w obrębie grup funkcjonujących w bieżącym roku szkolnym – może dojść do łączenia dzieci z różnych grup dzieci zbliżonych wiekowo. 
 4. W tworzeniu grup uwzględniany będzie podział wiekowy - grupa 3-4 latków oraz 5-6 latków.
 5. Zasady odpłatności: 

Z uwagi na organizację pracy Przedszkola w okresie wakacyjnym prosimy Rodziców o opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie  z góry w pierwszych 3 dniach dyżuru w wyznaczonym okresie na konto danego Przedszkola. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy. 

Pobyt dzieci odbywa się bez korzystania z czytnika elektronicznego.
Nie będzie zwrotu za dni nieobecności dziecka. 

 1. Rodzice wnoszą opłatę za korzystanie z wyżywienia 10 zł  - dzienna stawka żywieniowa i godzin dodatkowo płatnych (1 zł za każdą  godzinę dodatkową ponad podstawę programową). 
 2. Rodzice dzieci sześcioletnich ( realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego) wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.
 3. W przypadku posiadania przez rodziców karty „Brzeska Rodzina Trzy Plus” należy ten fakt potwierdzić, składając aktualne dokumenty.
 4. W przypadku posiadania decyzji o przyznaniu dofinansowania obiadów przez MOPS należy ten fakt potwierdzić.
 5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zadeklarowanego w Porozumieniu czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

WNIOSEK O PRZYJCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR WAKACYJNY - KLIKNIJ

 

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.