^Back To Top
  
  
  

Dyżur wakacyjny

 

 

OGŁOSZENIE - DYŻUR WAKACYJNY 

 

Rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do Publicznego Przedszkola w Porębie Spytkowskiej

w okresie od 01 lipca 2024 r. do15 lipca 2024r.

 

  1. Należy zgłosić wolę uczęszczania dziecka do swojego Przedszkola do 15 maja 2024 r. /wpis na listę/

 

  1. Przedszkole może przyjąć w trakcie pracy podczas wakacji dzieci z innych przedszkoli z terenu Gminy Brzesko, jeżeli posiada taką możliwość (wolne miejsca). Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola.

 

  1. W okresie od 15 maja do 31 maja 2024 r. przyjmowane będą zapisy dzieci z innych przedszkoli Gminy Brzesko na wolne miejsca. Decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji. 

 

Rodzice, którzy decydują się zapisać dzieci z naszego przedszkola do innych placówek zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organ Prowadzący dokonują zapisu w danej placówce samodzielnie w w/w terminie, bądź w terminie ustalonym przez daną placówkę. Harmonogram dyżuru wakacyjnego innych placówek zamieszczony jest w Zarządzeniu Nr 31/2024 z dnia 30.01.2024r. Burmistrza Brzeska.

Zarzadzenie Burmistrza w sprawie dyżurów wakacyjnych_Nr_312024pdf

WNIOSEK_O_PRZYJCIE_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA_

W_OKRESIE_WAKACYJNYM

 

 

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.