^Back To Top
  
  
  

Dzieciństwo bez próchnicy

W bieżącym roku szkolnym nasze Przedszkole uczestniczy w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Bardzo cieszymy się, że  udało nam się zakwalifikować do grona przedszkoli objętych programem „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej”.

Projekt ten jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego najważniejszym celem jest promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym. 

Głównym celem  projektu jest ograniczenie występowania i nasilania choroby próchnicowej oraz poprawa stanu jamy ustnej oraz ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci.

Rozumiejąc konieczność wzrostu świadomości prawidłowych nawyków higienicznych w zakresie higieny jamy ustnej działania edukacyjne skierowano nie tylko do dzieci, ale także do wychowawców i rodziców.

W ubiegły piątek w ramach projektu odbyło się spotkanie z p. stomatolog Anną Przeklasą. Pani stomatolog przeprowadziła zajęcia w obu grupach przedszkolnych, a także szkolenie dla rodziców i wychowawców. Przeprowadzone zajęcia z dziećmi miały na celu przede wszystkim wdrożyć zasady prawidłowego szczotkowania zębów, dlatego każdy przedszkolak został poinstruowany w jaki sposób szczotkować ząbki. Dzieci obejrzały także film pt. „Dzieciństwo bez próchnicy”, który podsumował  tematykę dotyczącą higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym.

W trakcie spotkania z rodzicami pani stomatolog omówiła najważniejsze zasady higieny jamy ustnej. Zwróciła szczególną uwagę na dobór pasty do wieku dziecka, a także  podkreśliła znaczenie wizyt adaptacyjnych i  kontrolnych w gabinetach stomatologicznych. Poinformowała również rodziców  jakie formy opieki stomatologicznej dla dzieci są refundowane przez NFZ.

W ramach projektu nasze przedszkole wzbogaciło się o  pomoce dydaktyczne przydatne do wprowadzania tematyki związanej z higieną jamy ustnej, a dzieci wyposażone zostały w zestawy do higieny jamy ustnej.

Mamy nadzieję, że nasze działania zaowocują w przyszłości ładnym uzębieniem u dzieci.

dsci0105dsci0113dsci0115dsci0133dsci0137dsci0145dsci0153dsci0168

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.