^Back To Top
  
  
  

Robimy sok

Dzieci z obu grup wykonywały sok owocowy. Poznały etapy produkcji soku, przypomniały sobie nazwy owoców, a także poznały zasady higieny i bezpieczeństwa obowiązujące podczas przygotowania soku. Gotowy produkt oceniały pod względem zapachu, koloru i smaku.

Wszystkim soczek bardzo smakował!

Spotkanie z policjantem

Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów Publicznego Przedszkola w Porębie Spytkowskiej. Dlatego też od pierwszych dni w przedszkolu nasze dzieci są wdrażane do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństw, zarówno na terenie placówki jak i poza nią.
Jednak prawdziwym i wiarygodnym autorytetem dzieci w tej dziedzinie jest pan policjant.
Dzisiaj w naszym przedszkolu pojawił się niecodzienny gość. Był to policjant z Komisariatu Policji w Brzesku.
Tematem spotkania było bezpieczeństwo wychowanków na drogach lecz nie odbyło się bez pytań dzieci dotyczących pracy policjanta.
Pan aspirant na wstępie opowiedział przedszkolakom o swojej odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposażenia jakimi dysponuje policjant w swojej codziennej pracy tj. lizak, czapka, kamizelka kuloodporna, elementy odblaskowe na ubraniu, kajdanki, które wzbudzały najwięcej emocji wśród przedszkolaków i wędrowały z rąk do rak.
Następnie pan policjant wyjaśnił zasady bezpiecznego zachowywania się na drodze. Mówił o prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię oraz o konieczności noszenia elementów odblaskowych.
Na zakończenie spotkania oglądaliśmy radiowóz policyjny, który zaparkował tuż obok przedszkola i wyruszyliśmy na spacer wdrażając wszystkie cenne rady naszego gościa.
Copyright © 2022. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.