^Back To Top
Get Adobe Flash player

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Licznik odwiedzin

276980
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Łącznie
40
150
622
2992
6621
7092
276980

Prognoza na dziś
144


Twój IP:54.227.48.147

Realizowane programy

akademia-aquafresh

 

 

olbinica

 

 

wole wode1

 

 

pobrane 1

 

 

kkk

 

 

2013-10-24 dkk

Rekrutacja 2017/2018

KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy.

I etap rekrutacji zgodnie z Ustawą

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata -10 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata -10 pkt.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -10
4. Niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata –10 pkt.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata –10 pkt.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie –10 pkt.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą –10 pkt.

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ !!!

II etap rekrutacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 


Załącznik do Uchwały Nr V/26/2015
Rady Miejskiej w Brzesku  z dnia 30 stycznia 2015 r.


Kryteria naboru do publicznych przedszkoli

II ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty do potwierdzenia
kryterium

1.

Dziecko, które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym

50

2.

Obydwoje rodzice pracujący , prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym

40

zaświadczenie / oświadczenie
o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym lub
o prowadzeniu działalności  gospodarczej- dotyczy obojga rodziców.

3.

Jeden pracujący / prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym rodzic

30

jak wyżej

4.

Rodzeństwo w przedszkolu

4

5.

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola do którego kandydat ma być przyjęty

3

6.

Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin

2

Oświadczenie rodzica
o planowanym pobycie dziecka

KRYTERIA TE MAJĄ RÓŻNĄ WARTOŚĆ !!!

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:

/załącznik do zarządzenia Nr 31/2017 Burmistrza Brzeska z dn. 02 marca 2017r./

1.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca

od 02.03. do 17.03. 2017 r.   

1.2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 24.03.2017 r. 

1.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 17.03. do 29.03.2017 r. 

1.4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 03.04.2017 r. 

Terminy postępowania uzupełniającego:

2.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 04.04 do 07.04.2017 r.

2.2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12.04.2017 r.

2.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 13.04 do 14.04.2017 r.
 

2.4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 19.04.2016 r. do godz

 

W przypadku postępowania uzupełniającego i otrzymania przez kandydatów jednakowej liczby punktów w II  ETAPIE REKRUTACJI, pierwszeństwo w przyjęciu kandydata określać będzie kolejność składania wniosku (data i godzina)

                        

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

1.     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – z klauzulą Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia”

2.     Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

3.     Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  –  w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4.     Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

5.      Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodzica (rodziców)

6 . Oświadczenie rodzica o planowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu

Wnioski do pobrania.

 

 

Copyright © 2013. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.