^Back To Top
  
  
  

Ramowy rozkład dnia

w grupie 5/6- latków „Jeżyki"

na rok szkolny 2021/2022

 

700  -  830

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z dziećmi, konsultacje z rodzicami.

 

 

Zajęcia wspomagające i korekcyjne, indywidualne i zespołowe działania wspomagające rozwijanie umiejętności społecznych i kształtowanie odporności emocjonalnej. Monitorowanie rozwoju dzieci. Zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe, ze śpiewem i ćwiczenia poranne.

 

830 -  900

 

 

Przygotowanie do śniadania. Czynności higieniczno- porządkowe. Śniadanie.

 

 

900 – 1030

 

 

 

 

1030 – 1130

 

 

Planowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze realizowane
w oparciu o obowiązujące w przedszkolu programy; zabawy tematyczne, badawcze, słuchowe, zajęcia umuzykalniające ze śpiewem, gry i zabawy rozwijające sprawność ruchową dzieci.

 

Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery, zabawy tropiące. Zabawy dowolne według potrzeb dzieci.

 

 

1130-  1230

 

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno- porządkowe. Obiad.               

 

 

1300 – 1330

 

Słuchanie bajek czytanych lub z płyty CD, relaksacja, muzykoterapia.

Język angielski. Indywidualne zajęcia wspomagające i korekcyjne. Swobodne zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne.

 

 

1330 – 1400

 

 

Kontynuacja zajęć wspomagających i korekcyjnych, zabawy wynikające                      z własnej aktywności dzieci- zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczne.

 

 

1400 -  1420

 

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczno- porządkowe. Podwieczorek. 

 

 

1430 - 1600

 

 

 

 

 

Zabawy integrujące, zabawy tematyczne i dowolne według zainteresowań dzieci. Indywidualne zajęcia wspomagające i korekcyjne. Prace porządkowe             w sali. Zabawy i zajęcia w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

UWAGI:

Religia: wtorek(7.30 – 8.00) środa (7.30 – 8.00)

Język angielski: poniedziałek (12.00 – 12.30)środa(12.00 – 12.30)

(

* Poszczególne godziny ramowego rozkładu dnia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb  i sytuacji.

* Zmiany w okresie zimowym: sporty zimowe, zabawy na śniegu, dokarmianie i obserwacja ptaków, doświadczenia ze śniegiem i lodem.

 

 

 

 

 

 

Rytmika: czwartek (8.00- 8.30)

 

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.