^Back To Top
  
  
  

Wizyta w OSP w Porębie Spytkowskiej

Tradycją w naszym przedszkolu jest majowa wizyta przedszkolaków w Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej.
Nasi milusińscy mogli zapoznać się z zawodem strażaka, z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.
Pan komendant Krzysztof Rachwał bardzo ciekawie opowiadał o pracy w straży. Dzieci dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary
ale również pomagają w czasie powodzi, usuwają skutki wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć wozy strażackie wraz z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i strój w jaki ubierają się do akcji. Zwiedzały także wszystkie pomieszczenia znajdujące się w remizie. Największą atrakcją okazała się włączona kurtyna wodna oraz możliwość wsiadania do wozów strażackich. Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały i wręczyły strażakom w prezencie swoją pracę plastyczną.
Wizyta w straży pożarnej to doskonała forma edukacyjnego uświadomienia dla dzieci zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się
w przypadku pożaru, wypadku i innych zagrożeń, które mogą mieć miejsce.
Dziękujemy Panu Krzysztofowi Rachwałowi oraz Panu Marcinowi Ćwioro za wspaniałą lekcję.
 
Copyright © 2022. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.