^Back To Top
  
  
  

Recycling - Gra

Banner brzesko 400x400

Realizowane programy

akademia-aquafresh

 

 

olbinica

 

 

wole wode1

 

 

pobrane 1

 

 

kkk

 

 

2013-10-24 dkk

!!!

Informacja
Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Porebie Spytkowskiej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku za okres 01.01.2018- 31.12.2018 zostało opublikowane w dniu 30 kwietnia 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzesku, w zakładce- Budżet i majątek - rok2018

Copyright © 2020. Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej Rights Reserved.